İş Sağlığı Ve Güvenliği

“Önce İş Güvenliği”

Üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve  iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
  • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
  • Süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların iş yerlerinde sağlıklı bir şekilde çalışmalarını ve iş kazaları, meslek hastalıkları ve işyeri sağlık sorunlarının önlenmesini amaçlayan bir disiplindir. İSG, işyerlerinde çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığını koruma ve iyileştirme amacı taşır. İSG kavramı, işçilerin güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkını vurgular ve işverenlerin bu hakkı sağlama yükümlülüğünü belirler.

İSG eğitim filmi, işyerinde sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilir ve çalışanların İSG konularında bilinçlenmesine yardımcı olabilir. Unutmayın ki bu tür bir film, İSG yasalarına uyumu desteklemek için önemli bir araç olabilir ve işyerinde yaşanan kazaların ve sağlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlayabilir.

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.